Art muri me pjesën e letrës higjenike

Materialet

Ndani ne pjesë të holla

Kapni mes vete derisa ato ngjiten

Vendosni në mur format tuaja artistike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *